YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ

      Şehir hayatı her geçen gün değişmekte ve nüfus hızla artmaktadır. Özellikle büyük şehirler bu hızlı nüfus değişimi karşısında aynı hızda  değişime uğramaktadır. Diğer yandan  teknoloji hızla gelişmekte , insanların yaşayış biçimleri de buna paralel değişmekte ve bu değişeme ayak uydurmak için  farklı ihtiyaçların karşılanma zorunluluğu doğmaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri  ise zamandır. Çağımızda zaman en önemli olgulardan biri olup zamanı en iyi şekilde kullanmanın en önemli gerekliliği hızdır. Yüksek katlı binalar , devasa alışveriş merkezleri , toplu taşıma istasyonları , hava alanları , hastaneler , alt ve üst geçitler  gibi bir çok yapıda insan sirkülasyonu giderek artmakta  ve istenen yere  en kısa sürede ulaşma konusunda merdiven ,yol, bant, asansör gibi makinelerle bu durum   hızlı ve güvenilir şekilde çözülmektedir. Bu makineler aynı zamanda  estetik açıdan  modern dünyanın  şehirlerdeki yüzüdür.

   XINDA/KUZA® Yürüyen merdiven sistemleri, yukarıda saydığımız tüm alanlarda en fazla insanı en kısa sürede en güvenli şekilde hedef noktaya ulaşması için tasarlanmaktadır. Diğer yandan kullanılacak mimari yapının trafik döngü yapısı, kapasitesi ve fiziksel  durumuna en uygun  güvenli , hızlı ,kesintisiz, tasarruflu ve estetik çözümleri sunar.

XINDA/KUZA® YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ

Yürüyen merdiven sistemi temelde iki farklı tipte tasarlanır.

Dış Mekan Yürüyen Merdiven Sistemleri

     Dış mekan yürüyen merdiven sistemleri iç mekan yürüyen merdivenlere göre  dış mekanın şartlarına göre tasarlanır. Hizmet verilecek bölgenin iklimsel ve coğrafi durumu (hava sıcaklığı, yağmur ,kar, buzlanma ,korozyonun yoğunluğu,toz v.b.)  dikkate alınarak projelendirilir.Bu sebeple bu tipteki sistemlerin bir çok  parçası dış mekan şartlarına uygun  malzemelerden üretilir ve tasarlanır. Örneğin;  korozyona dayanıklı galvanize iskelet, makine dairesi, tarak, elbantı ısıtma sistemleri, dış mekan basamak zinciri  paslanmaz korkuluk ve benzeri gibi. Bu gerekliliklerinden dolayı dış mekan merdivenlerin aynı ölçülerdeki iç mekan merdivenlere göre yatırım maliyetleri yüksektir.

İç Mekan Yürüyen Merdiven Sistemleri  

      İç mekan Yürüyen merdivenler dış mekan sistemlerinden farklı olarak kapalı ve korunaklı yapılarda hizmet verdiği için dış mekan sitemlerinde kullanılan özellikte komponentlere sahip olmak zorunda değildir.

Tasarım

Bir yürüyen merdiven  sisteminin iç mekan dış mekan  kararından sonra tasarımını etkileyecek bir çok kriter bulunmaktadır.

 • Çalışma yüksekliği

 • Çalışma açısı

 • İhtiyaç duyulan hizmet kapasitesi motor gücü/basamak genişliği/hızı

 • Kaplama cinsi ( paslanmazlevha , statik boya levha, cam ve isteğe bağlı özel tasarımlar)

 • Korkuluk türü (paslanmaz levha cam)

 • Trafik hizmet konumu ( tek yön tek  ünite ,çift yön paralel , çift yön paralel ayrık  çift yön çapraz düzen ,paralel üçlü esnek sistem) 

   XINDA/KUZA®   gerek  proje aşamasında  gerekse tamamlanmış bir projeye revize edilecek sistem için  tüm verileri değerlendirir.     Çalışma yükseklik  ,çalışma açısı ,taşıma kapasitesi ,bina insan trafiği  ve bina statiğine  en uygun tasarımı projelendirir. Diğer bir     deyişle her projenin yürüyen merdiven sistemi kendine özel şartlara göre tasarlanıp üretilir.

Güvenlik.

       Tüm makinalarda olduğu gibi yürüyen merdiven sistemlerinde de güvenlik sistemleri en hayati özelliklerden birisidir. Diğer yandan  söz konusu insan güvenliği olduğundan  güvenlik sistemleri üzerinde son derece  dikkatle durulması gereken özelliklerden birisidir.

Hemen hemen her gün  kullandığımız merdiven sistemleri güvenlimi güvenliyse bunu nasıl başarıyor?

Yürüyen merdivenlerin güvenliğini tescil  eden  en önemli sertifikasyon EN-115-1 uluslararası güvenlik sertifikasyonudur. Bu sertifikasyona sahip  ve elbette bakımları  düzenli ve yetkin firmalarca eksiksiz yapılan merdivenler güvenlidir.

Başlıca güvenlik önlemleri nelerdir.

Mekanik , elektrik elektronik güvenlik sistemleri.

     Burada güvenlik sistemlerine iki ayrı başlıkta bakmak gerekiyor bunlardan birincisi yolcu güvenliğiyle ilgili olanlar diğeri ise periyodik bakım muayene ve arıza durumlarında teknik personelin korunmasını amaçlayanlardır.

Yolcu güvenliğini sağlayan özellikler.

 • Basamak kırılma/düşme koruma sistemi

 • Elbantı hız takip sistemi.

 • Elbantı sıkışma takip sistemi

 • Basamak çarpma koruma sistemi

 • Makine dairesi açılma korum sistemi

 • Hız takip sistemi

 • Elektromekanik fren kontrol sistemi

 • Basamak ve tahrik zinciri  izleme sistemleri.

 • Kenar sacı sıkışma önleyici fırça sistemi

 • Kenar sacı darbe koruma sitemi

 • Elektrostatik yükleme önleyici sistem

 • Kaçak akım önleyici sistemler.

 • Acil durum butonu.

 • Elbantı tırmanış önleyici bar

 • Yolcu uzuv sıkışma önleyici barlar.

XINDA/KUZA®   yürüyen merdiven sistemlerinin tüm modelleri EN-115-1 güvenlik standartlarına tam uyumlu eksiksiz üretilmektedir.

Yatırım ve işletme maliyetleri.

Yürüyen merdiven sistemlerinde yatırım maliyetinin yanında  en önemli maliyet kalemlerinden biriside işletme ve bakım maliyetleridir. Ülkemizde son 30 yıldır şehir yaşantısının değişimiyle yürüyen merdiven sistemleri ihtiyacı artmış ve sayıları giderek artan sistemler devreye alınmıştır. Bu süreçte yerli olmayan ve elbette çok saygın uluslararası firma bu ihtiyacı karşılamış ancak piyasada hakim duruma gelmiştir. Bu hakimiyet dolayısıyla rekabet  ortadan kalkmış  ve gerçekçi  maliyetler hususunda seçenekler azalmıştır. Bir çok işletme çok yüksek yatırım ve bakım maliyetine katlanmak zorunda kalmıştır. Son 15 yıldır ülkemizde sayısı  çok az   ODM yerli üretici bu alanda faaliyet göstermeye başlamış  ve yukarıda bahsi geçen rekabet ihtiyacını karşılamaya başlamıştır. İşte tam da bu dönemde XINDA/KUZA® ‘da  önemli yerli oyunculardan birisi olarak faaliyete başlamıştır. Temel sorunun marka bilinirliğinden ziyade kalite yatırım ve işletme bakım maliyetleri  olduğu gün geçtikçe anlaşılmaktadır. Bu güne geldiğimizde işletmeler marka bilinirliğinden  çok yatırım ve işletme maliyetlerini dikkate almaktadır. Diğer yandan  bir çok uluslararası firmanın bakım ve yedek parça maliyetleri neredeyse ilk 2/3 yılda yatırım maliyeti seviyelerine ulaşmaktadır. XINDA/KUZA®  yürüyen merdiven sistemlerinin yedek parça maliyetleri ortalama bir sistem maliyetlerinin 1/3 seviyelerindedir. Bu konudaki iddiamızı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında  yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan sistemlerimizi kullanan memnun işletmeciler ıspatlamaktadır.

YÜRÜYEN MERDİVEN MODELLERİ

191030DY-0.jpg

XDF Ticari Tip (İç/Dış Mekan)

XCM Ekonomik Tip (İç/Dış Mekan)

XFT Ekonomik Tip (İç Mekan)

XDM Ticari Tip (İç/Dış Mekan)

Yürüyen Merdiven Sistemleri Çözümleri

   Xinda/Kuza yürüyen merdiven tasarımında geçmişi uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir.Teknolojisini sürekli geliştirerek 30 metre yüksekliğe kadar merdiven üretebilmektedir.

    Pratik ve esnek tasarımı ve farklı enerji tasarruflu taşıyıcılarla ticari ve halka açık projelerde uyumlu , istikrarlı ve güvenilir bir performans sergiliyor.

Uygulama Alanları

 • Alış veriş merkezleri

 • Hastaneler

 • Süpermarketler

 • Oteller

 • Üs geçitler

 • Spor kompleksleri

19103020Y-3.jpg
1ZI33918-0.jpg

XDRM / XDRH Dar Eğimli Yürüyen Bant

XDRJ TANDART Eğimli Yürüyen Bant

XDRS Standart Eğimli Yürüyen Bant

XDRP-M/XDRP-H Yatay Yürüyen Yol

Yürüyen Yol Bant  Sistemleri Çözümleri

   Xinda/Kuza  yürüyen yol ve bant sistemlerinde de yeni üretim trendlerine de öncülük etmektedir.Yeni dizayn yol ve bant sistemleri 100 metre uzunluğa kadar üretilebilmektedir.

  Müşterinin farklı kullanım tarzlarına uygun tüm isteklerine özel tasarlanabilir. İler teknoloji ergonomik tasarım ve  fonksiyonellikle birlikte mükemmel maliyetler sunar.Kullanılacağı tesise etetik açıdanda büyük uyum ve katkı sağlar. 

    

tablo2.png